Kate

KATA (forma)

"Jezgra Karatea"

Pravi smisao i duh karata ugrađeni su u katu i samo ih stalnim vježbanjem i izvođenjem kate možemo razumjeti.

Primarna svrha Kate je naučiti kako se boriti. Dešifriranje kate je Bunkai, što omogućuje studentu da se tehnike izvuku iz kate i koriste kao borbene tehnike. Često ove tehnike nisu očite i zahtijevaju temeljitu analizu, što čini vježbanje bunkai-a ključnim za trening u karateu.

KYU stupnjevi

Učenički pojasevi

8°KYU

Žuti pojas

JU NI NO KATA (H KATA)
(12 godina i više)
SHIHO-TSUKI (X KATA)
(11 godina i manje)

7°KYU

Narančasti pojas

PINAN NIDAN

6°KYU

Zeleni pojas

PINAN SHODAN

5°KYU

Plavi pojas

PINAN SANDAN

4°KYU

Ljubičasti pojas

PINAN YONDAN
PINAN GODAN

3°KYU

Smeđi pojas I.

PINAN KATE 1-5
JUROKU
SANCHIN

 

2°KYU

Smeđi pojas II.

PINAN KATAS 1-5
TENSHO
NAIFANCHI SHODAN

1°KYU

Smeđi pojas III.

MATSUKAZE
BASSAI-DAI
KOSOKUN-DAI

Sve kate predviđene za pojedini stupanj moraju biti izvedene bez prekida i besprijekorno.


 

DAN stupnjevi

Majstorski pojasevi

1°DAN

PINAN KATE 1-5
JUROKU/SANCHIN
TENSHO/NAIFANCHI SHODAN
MATSUKAZE
BASSAI-DAI
KOSOKUN-DAI

2°DAN

ANNANKO
JIIN
JITTE
WANSHU
BASSAI-SHO
SEISAN

3°DAN

NISEISHI
JION
KOSOKUN-SHO
SAIFA
SEIENCHIN
SHISOCHIN

4°DAN

MATSUMURA ROHAI
CHINTO
PAPUREN
TOMARI NO BASSAI
KURURUNFA

5°DAN

GOJUSHIO
MATSUMURA NO BASSAI
UNSHU
NIPAIPO
SUPARIMPEI
SEIPAI

6°DAN

Majstorske Kate s Shito-Ryu
Kata liste