O nama

O nama

Nacionalni predstavnik (Tehnički mentor)

Emir Pretnar, 4°DAN, RENSHI

mob: + 385 91 541 9183

mail: shukokai@shukokai-croatia.net